Majątek

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa w trwałym zarządzie tut. Stacji, który obejmuje:

 

1) budynek biurowy o powierzchni użytkowej 801,20 m2 przy ul. Szosa Bydgoska 1.   

    Zabudowana nieruchomość położona jest przy ul. Szosa Bydgoska 1 i składa się z działek:

    nr 99/2 o pow. 0,3721 ha,

    nr 99/3 o pow. 0,2695 ha,

    nr 111 o pow. 0,0043 ha.

 

Budynek wolnostojący, otoczony terenami zielonymi, drzewami i krzewami ozdobnymi. Wjazd dla osób niepełnosprawnych od strony parku miejskiego przy ul. Przybyszewskiego.

 

2) budynek laboratoryjny o powierzchni użytkowej 1564,02 m2 przy ul. Kopernika 9.

    Zabudowana nieruchomość położona jest przy ul. Kopernika 9, oznaczona w ewidencji

    gruntów jako działka 123 o powierzchni 680 m2.

 

Budynek znajduje się w zwartej zabudowie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków oraz na listę pomników historii (1994 r.)

 

 

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 4.529.333,72 , a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 893.957,37 .

 

 

Dane na dzień 31.12.2018 r.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Robert Mućka

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 5.06.2019 r.