PROMOCJA ZDROWIA

Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 

Do zadań tej Sekcji należy organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw
i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

Na terenie objętym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu realizowane są następujące programy profilaktyczno – zdrowotne:

1.      „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki tytoniowej, prowadzony jest przez Inspekcję Sanitarną na terenie całego kraju, przeznaczony jest dla dzieci 5- i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.

2.      „Nie pal przy mnie, proszę” – program edukacji antytytoniowej skierowany 
do uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz ich rodziców.

3.      „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu, który skierowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.

4.      „Trzymaj Formę” - celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety; program skierowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.

5.  w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV:

- ogólnopolski program dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”
- dla dzieci przedszkolnych (5-6 letnich) – lokalny projekt pn. „Jak rozmawiać
z dziećmi o AIDS?”

6.      „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych” – w jego ramach program „Ars, czyli jak dbać  o miłość?” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

7.      „Etykieta rozszyfrowana – wiem, co kupuję i jem” –  program wojewódzki, którego celem jest podniesienie wiedzy z zakresu informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych.

8.      „Tatuaż - moda a zdrowie” – wojewódzka interwencja nieprogramowa skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z tatuowania ciała i piercingu.

 Prowadzimy również działania nieprogramowe w zakresie m. in. Światowego Dnia bez Tytoniu, Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego dnia AIDS, profilaktyki zatruć pokarmowych, świerzbu, wszawicy, grypy, i in.

Realizując nasze działania współpracujemy z placówkami oświatowo – wychowawczymi, służby zdrowia, z władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami.

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Ewa Nowak – Wąsicka
wprowadził: informatyk Marcin Leśny
ostatnia zmiana: 24.04.2014 r.