REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu prowadzone są następujące centralne rejestry i ewidencje:

1.       rejestr skarg i wniosków,

2.       ewidencja wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

3.       ewidencja wydanych legitymacji służbowych,

4.       ewidencja wydanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

5.       ewidencja wydanych upoważnień do podpisywania decyzji w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

6.       ewidencja upoważnień do rozpatrywania skarg i wniosków,

7.       ewidencja wydanych decyzji,

8.       rejestr chorób zawodowych,

9.       rejestr skutków chorób zawodowych,

10.   rejestr aktów wewnętrznych dyrektora stacji,

11.   rejestr - wykaz nadzorowanych obiektów,

12.   rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,

13.   rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Maria Jolanta Karulska

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 8.11.2011 r.