SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń

lub wysyłać pocztą na adres jak wyżej

 

 

 ____________________________________________________________

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOGICZNE

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że rodzaj i terminy badań jakie należy przeprowadzić przed podjęciem pracy określa lekarz medycyny pracy (Przychodnie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu przy ul. Sz. Bydgoska 40/62, ul. Bydgoska 76, ul. Gagarina 39, ul. M. Skłodowskiej-Curie 59) lub lekarz pierwszego kontaktu.

Na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570) obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają m.in. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Na badania sanitarno-epidemiologiczne powinien kierować pracodawca, a koszty badań powinny być finansowane przez pracodawcę, jednak można je również wykonać na własny koszt.

Jeżeli lekarz zaleci przeprowadzenie badania kału w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, wówczas badanie to obejmuje trzykrotne badanie kału. W Toruniu wykonuje je Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przy ulicy Kopernika 9. Próby kału przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1100 oraz we wtorki w godzinach popołudniowych tj. od 1400 do 1600. Próbki kału należy oddawać przez 3 kolejne dni. Jeżeli istnieją trudności w oddawaniu kału, próbkę można pobrać wieczorem w dniu poprzedzającym dostarczenie, ale wówczas należy ją przechowywać w lodówce, na dolnej półce, zabezpieczając przed kontaktem z żywnością (np. w woreczku foliowym). Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 78 zł. Opłatę należy uiścić tak aby było możliwe okazanie dowodu wpłaty przy odbiorze wyników . Płatność faktury należy uregulować do 5 dni od daty jej  wystawienia. Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału należy odebrać w laboratorium w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 -1100. Wymazówki z podłożem transportowym można również kupić w aptece. Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (w cenie ok. 3 zł) można zakupić w sklepie z drukami akcydensowymi.
Po wykonaniu badań, lekarz zlecający badanie wpisuje odpowiednią adnotację w książeczce zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Informujemy, że od dnia 01.05.2011 zostaje zawieszona działalność kasy na terenie laboratorium PSSE w Toruniu. W związku z powyższym należność 78zł na badanie należy wpłacać na nasze konto.

Przy odbiorze wyników konieczne jest okazanie dowodu wpłaty należności za otrzymaną fakturę na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu:

NBP OO Bydgoszcz Nr 14 1010 1078 0045 6122 3100 0000

UWAGA!!!

  • Na przelewie w treści proszę podać numer faktury

Do pobrania:

Zlecenie na badanie na nosicielstwo
(kliknij TUTAJ aby pobrać)

Instrukcja pobrania i transportu próbek kału do badań na nosicielstwo Salmonella-Shigella
(kliknij TUTAJ aby pobrać)

 

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Mirosława Mickiewicz

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 01.06.2016 r.