URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 1, 87 – 100 Toruń
tel. 56 622–50-29, 622-33-12
fax: 56 622-22-47
e-mail:
psse.torun@pis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 1, 87 – 100 Toruń
tel. 56 622–50-29, 622-33-12
fax: 56 622-22-47
e-mail:
psse.torun@pis.gov.pl
www.torun.psse.gov.pl

 

Numery telefonów zewnętrznych oraz ważniejsze telefony wewnętrzne

Komórka organizacyjna

Telefon bezpośredni

Telefon wewnętrzny

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 Sekcje:

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

56 658-62-49

49

Prewencji Chorób Zawodowych

56 658-62-54

54

Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

56 658-62-50

56 658-62-44

 

50

44

Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

56 658-62-58

58

Nadzoru Przeciwepidemicznego oraz Ocen i Analiz

 

56 658-62-51

56 658-62-57

 

51

57

Higieny Dzieci i Młodzieży

56 658-62-52

52

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

56 658-62-46

46

Specjalista ds. Systemu Jakości

56 658-62-43

43

Radca Prawny

56 658-62-50

50

Kierownik Sekcji Administracyjnej

56 658-62-45

45

Główny Księgowy

56 658-62-59

59

Księgowość

56 658-62-48

48

Kadry

56 658-62-47

47

Samodzielne stanowisko ds. OC

56 622-50-29

62

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 

______________________________________________________________________________________

wytworzył: Maria Jolanta Karulska

wprowadził: informatyk Marcin Leśny

ostatnia zmiana: 31.07.2018 r.